Over mij

Mijn coaching is gebaseerd op mijn ervaring als coach, manager, psycholoog, wetenschappelijk onderzoeker, software engineer, counselor en productontwikkelaar in het internationale bedrijfsleven.

Waarom ik coach:

Ik heb in mijn leven veel beleefd en verschillende beroepen uitgeoefend. Veranderingen waren voor mij niet altijd makkelijk… Angst en twijfel bleken hand in hand te kunnen gaan met dadendrang, hoop en ambitie. Nu ben ik in een levensfase gekomen waarin alles lijkt te kloppen, met vrouw en dochters, vrienden, spiritualiteit en woonomgeving. Ik heb een vaste baan in het bedrijfsleven. Het lijkt een rustige levensfase, toch kriebelde het.
Met hart en ziel coach ik nu mensen, die mijn steun vragen voor het bereiken van hun levensdoelen en innerlijke rust. Ik heb ervoor geleerd, onder meer coaching, counseling en psychologie. Mijn brede levenservaring geeft me een helikopter blik en praktische handvatten om aan te reiken aan de coachee. Van elke coachee leer ik zoveel waardevols, wat ik weer kan inzetten bij de volgenden. Samen op weg, menselijk en empathisch, zo ervaar ik dat.

Opleidingen (selectie):
 • Beroepscoach Practitioner (NOBCO Conform);
 • Coach-counselor (Nederlandse Academie voor Psychotherapie);
 • Counselor (HBO conform);
 • Klinische psychologie (Doctoraal);
 • Integratieve Counselor (Nederlandse Academie voor Psychotherapie);
 • Hoger management (HBO niveau);
 • Psychosociale en medische basiskennis (Zorgverzekering conform);
 • Wiskunde (Kandidaats niveau);
 • Filosofie (Propedeuse).
Werkervaring:
 • Coach;
 • Counselor;
 • Product consultant;
 • Chief product owner;
 • Business analyst;
 • Manager systeem en ontwikkelafdeling;
 • Software engineer;
 • Wiskunde leraar;
 • Gedragskundige kinderpsychiatrisch ziekenhuis;
 • Psycholoog;
 • Wetenschappelijk onderzoeker psychologie.

Bel mij: 06-22596185 of mail: matti@live.nl

Effect

Effect volgt op resultaatgerichtheid en een voorwaarde is, dat jij je gehoord en begrepen voelt. Dit tasten we af in een gratis kennismakingsgesprek.

Contact

Quote cliënt: In de sessies heb ik mijn eigen doel opgesteld en dit steeds bij kunnen schaven. Matti is een vriendelijke en geduldige coach die rake vragen stelt. Door middel van verschillende werkvormen kon ik een open gesprek aangaan met Matti en mijzelf. De focus op de positieve vraag ‘hoe wil je het wel?’ maakte dat ik mij na afloop lichter voelde. Ik weet nu wat ik zelf kan doen als het even tegenzit, dat geeft mij meer rust en vertrouwen in mijzelf.