Werkstress

Werkstress is stress die ontstaat door je werk of in jouw werksituatie. De oorzaken, de gevolgen en zeker ook de oplossingsrichting zijn voor iedereen anders. Een coaching traject op maat kan jou veel opleveren. Hierbij helpt, dat ik naast integratieve coach ook psycholoog ben en ervaring heb als business analyst en manager in het internationale bedrijfsleven.

In veel gevallen is er bij werkstress een overlap tussen jouw belangen en die van jouw werkgever. Dan is er een grote kans, dat je werkgever graag een coaching traject vergoedt. Hoe gaat dat precies?

Stappenplan coaching traject vergoed door werkgever:

  1. Je neemt contact op met mij (06-40562453 of matti@live.nl) en we plannen een vrijblijvend gratis kennismakingsgesprek.
  2. Je vraagt alvast aan je werkgever naar vergoedingsmogelijkheden. Vaak zijn hiervoor verschillende opties.
  3. In het kennismakingsgesprek met mij, vertel je over de aanleiding voor je coach vraag en ik vertel over mijn werkwijze. Hierbij ontdekken we vanzelf, of het klikt tussen ons.
  4. Als het klikt, benoemen we de doelen voor jouw coaching traject en hoe jij je wilt voelen na afloop van het traject. Ook duur en vorm van de coaching bespreken we samen.
  5. Op basis van deze doelen stel ik een informatieve offerte op, gericht aan jouw werkgever.
  6. Als de werkgever de offerte goedkeurt, kan je van start. We plannen een eerste afspraak voor je coaching traject.
  7. Het blijft altijd maatwerk, als je tijdens het coaching traject nieuwe inzichten en wensen hebt, dan gaan we verder in die richting die jou het meeste oplevert.

De manier waarop jij stress ervaart, is uniek.
Misschien merk je het aan vermoeidheid, piekeren, gespannenheid, ontevredenheid met je functie en je manager. Of je merkt het aan chagrijnigheid, perfectionisme, boosheid, imposter syndroom, faalangst of iets anders. Maar je weet dat het er is, het valt niet langer te ontkennen.

Jouw persoonlijke doelen en wensen zijn uniek.
Mogelijk wil je vooral een goede werk-privé balans, een goede gezondheid, vrolijk zijn, zelfvertrouwen, een volgende stap op de carrière ladder maken, werk creëren dat bij je past, nieuwe vaardigheden opdoen die jou hierbij gaan helpen, genieten van je vrije tijd, innerlijke rust, of… een combinatie hiervan.

Bel mij: 06-40562453 of mail: matti@live.nl


Locaties in Amsterdam

Weteringschans 72
Herengracht
Keizersgracht 394

Online wereldwijd