Positieve psychologie

Oplossingsgericht

Een positieve benadering richt zich vooral op de vaardigheden, de kracht en de eigen mogelijkheden van mensen. Zij onderzoekt, hoe mensen tot bloei kunnen komen en welke technieken het welbevinden van mensen bevorderen.

Humanistisch

Positieve psychologie is humanistisch. Niet de afzonderlijke delen zoals het gedrag, de biologie of de problemen van de mens, maar de mens als geheel staat centraal. Er wordt vanuit gegaan dat de mens een vrije keuze heeft en zichzelf kan ontwikkelen.

Welbevinden

Het brownout-project is mede geïnspireerd door het werk van Martin Seligman en het Authentic Happiness project. Zijn meest recente onderzoek richt zich op welbevinden, gebaseerd op vijf pijlers:

perma2

  • Positive emotions: gevoelens zoals hoop, plezier en tevredenheid
  • Engagement: betrokkenheid bij en opgaan in je activiteiten.
  • Relations: een goede omgang met anderen.
  • Meaning: een hoger doel in je leven hebben of het idee hebben dat je iets bijdraagt aan je omgeving.
  • Achievement: presteren, jezelf uitdagen en de mogelijkheid hebben om je vaardigheden te versterken.

Character strenghts

Ben je nieuwsgierig naar jouw sterke punten? Neem even de tijd voor de gratis VIA Survey. Reeds 5 miljoen mensen gingen je voor. Jij levert hiermee een waardevolle bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. Weten wat je sterke kanten zijn, kan je helpen om deze in te zetten bij het vinden van oplossingen. Hieronder staat de uitkomst van de VIA lijst voor de initiatiefnemer van het brown-out project.

Uitkomst VIA vragenlijst ‘character strenghts’ voor Matti Groot.

Screenshot_20180313-015058

Screenshot_20180313-015017