Onderzoeksproject Brownout

Het onderzoeksproject ‘Brownout’ ontstond uit idealistische motieven op 5 juli 2018. Brownout is een stadium vóór burnout. De initiatiefnemer is Matti Groot.

Aanleiding

In de media lazen we berichten over toenemende overbelasting en burn-out. Niet alleen managers liepen risico, ook docenten en personeel in de gezondheidszorg. Zelfs studenten en middelbare scholieren kregen hiermee te maken. Wij spraken met betrokkenen.

Onze doelen

Door praktijkgericht onderzoek, willen wij een beter inzicht krijgen in brownout klachten en de mogelijkheden van integratieve counseling.

Subdoelen

1 – Beschrijven van ervaringen. Beschrijven hoe het is om een brownout te hebben. Methode: interviews met ervaringsdeskundigen en literatuuronderzoek.

2 – Verzamelen van adviezen. Inventariseren welke soorten adviezen worden gegeven, voor de preventie van burnout. Methode: interviews met deskundigen op verschillende terreinen en literatuuronderzoek.

3 – Uitwerken van technieken.
Uitwerken en beschikbaar stellen van integratieve technieken, toepasbaar bij brownout. Methode: analyseren van ervaringen en adviezen, vanuit het perspectief van integratieve counseling.

Relevantie

Schattingen variëren, maar mogelijk heeft 10 tot 40% van de Noord-Europeanen klachten gerelateerd aan brownout. Volgens Arboned (2018) neemt de verzuimduur bij burnout toe, inmiddels zitten mensen gemiddeld 242 dagen ziek thuis.
Literatuurlijst & YouTube video’s, vragenlijsten en integratieve technieken.