Over mij

Ik ben Matti Groot, geboren in 1961. Mijn hart gaat uit naar mensen, die het beste uit zichzelf willen halen. En ook naar mensen, dat zijn soms dezelfde, die zich om allerlei redenen overbelasten en zich onrustig en gespannen voelen.

Mijn coaching is gericht op het vrijmaken van iemands potentieel, om zijn of haar prestaties te maximaliseren. Het accent ligt op persoonlijke groei en het vergroten van zelfvertrouwen.

Mijn counseling is gericht op het opheffen van innerlijke blokkades. Soms weet iemand wel wat hij of zij wil doen, maar het lukt toch niet op essentiële momenten. Of iemand is op een levenspad, dat niet past bij zijn of haar dromen.

Zowel integratieve coaching als counseling is gericht op het hier en nu. Ik wil mensen helpen, die het liefst meer in balans en ontspannen leven, om succesvol te zijn op hun manier.

Quote cliënte: In de sessies heb ik mijn eigen doel opgesteld en dit steeds bij kunnen schaven. Matti is een vriendelijke en geduldige man die rake vragen stelt. Door middel van verschillende werkvormen kon ik een open gesprek aangaan met Matti en mijzelf. De focus op de positieve vraag ‘hoe wil je het wel?’ maakte dat ik mij na afloop lichter voelde. Ik weet nu wat ik zelf kan doen als het even tegenzit, dat geeft mij meer rust en vertrouwen in mijzelf. 

Opleiding en werkervaring

Van origine ben ik psycholoog. Ik heb gewerkt als wetenschappelijk onderzoeker aan de UvA, gedragskundige bij het Paedologisch Instituut en heb Europa bereisd in dienst van een cultureel centrum. De laatste 15 jaar werk ik in het bedrijfsleven als ontwikkelaar, manager,  business analist en chief product owner. Daarnaast ben ik gediplomeerd Counselor Coach, Beroepscoach Practitioner, Integratieve Counselor en oprichter van Matti Coaching en Counseling.

Passie en methode

Mijn passie is mensen te begeleiden in een existentieel proces, waarin zij zelf centraal staan. Jij kijkt naar jouw bestaan, hoe je daar vorm aan gaf, geeft en kúnt geven in de toekomst. Je leert wat jij van je leven kan maken op een manier die recht doet aan hoe je in elkaar steekt.

Werkwijze

Mijn integratieve benadering is op maat. De verschillende aspecten van jouw leven worden in samenhang beleefd in levendige sessies, die ontworpen worden speciaal voor jou. Technieken die gebruikt worden omvatten: positieve psychologie, functionele analyse, existentiële therapie, cognitieve technieken, ontspanningsoefeningen, rollenspel, actieve imaginatie technieken, en meer.

Team spirit

Mij houdt het scherp samen te werken met counselors, wetenschappers, werkgevers, huisartsen en zakenmensen. Een voorbeeld hiervan is mijn Onderzoeksproject ‘Brownout’, dat een bijdrage wil leveren aan de preventie van burn-out. Graag wijs ik geïnteresseerden op het essay Maatschappelijke verwachtingen en mentale druk onder jongvolwassenen van de RVS.